Kvalifikovaný poskytovatel online služeb

Pokud jako orgán veřejné moci chcete využívat služby zaručeného ověřování totožnosti uživatelů pomocí národního bodu, musíte se nejprve přihlásit pomocí přístupových údajů do příslušné datové schránky. Po provedení Vaší registrace je nutné provést konfiguraci svých služeb, která mimo jiné zahrnuje zadání potřebných URL adres (pro odeslání požadavků, pro příjem vydaného tokenu, pro přesměrování uživatele při odhlášení a pro načtení veřejné části šifrovacího certifikátu z metadat).

Pro registraci soukromoprávních subjektů, kterým zvláštní právní předpis stanovuje povinnost ověřit totožnost, a zároveň tyto subjekty umožňují ověření totožnosti pomocí elektronické identifikace, je třeba podat žádost prostřednictvím datové zprávy adresovanou do datové schránky Správy základních registrů (ID DS: jjqjqih). V žádosti poskytovatel služeb uvede minimálně:

  • jednoznačnou identifikaci společnosti,
  • pro jakou online službu žádá tato společnost využití služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci,
  • jaký právní předpis (a konkrétní ustanovení) zakládá povinnost ověřit totožnost osoby,
  • požadovanou úroveň záruky prostředku pro el. Identifikaci.

Žádost bude následně posouzena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra jakožto kontrolním orgánem kvalifikovaných poskytovatelů. Pokud nebudou shledány nedostatky, Správa základních registrů Vás bude kontaktovat s informacemi o otestování a technickém připojení do produkčního prostředí.

Technické informace pro připojení vašeho systému naleznete v Příručce k využití služeb národní identitní autority pro poskytovatele služeb.